Służby mundurowe

 

Służba mundurowa to wyjątkowa specyfika – z jednej strony służba i misja, z drugiej jednak organizacja o hierarchicznej strukturze.

Nie każdy rozumie rzeczywistość służb mundurowych, podległości panujące w jednostkach, specyfikę poleceń służbowych wydawanych w formule rozkazu.

Rozmawiałam kiedyś ze swoim bliskim znajomym, który jest fachowcem w tym co robi, został doceniony przez dowództwo i awansował na kierownicze stanowisko. Miał zespół kilkunastu osób, którymi musiał zarządzać. Niestety, mimo, że był fachowcem w swojej dziedzinie, nie miał wiedzy i umiejętności do zarządzania ludźmi. Dostał awans, ale nie dostał narządzi do realizacji nowych zadań. Co dalej stało się z moim kolegą? Można się domyśleć – mimo, że został mianowany na Dowódcę i wydawał rozkazy, nie potrafił być Przywódcą.

Czy fachowiec Dowódca to to samo co Przywódca? Wszystko zależy od tego czy umie rozwiązywać konflikty, budować zespoły, które mają do siebie zaufanie, czy umie negocjować z instytucjami ze swojego otoczenia, związkami zawodowymi, czy umie dać taką informację zwrotną swojemu podwładnemu, aby miał motywację do jeszcze lepszej pracy. Zazwyczaj są to intuicyjne umiejętności indywidulanych ludzi, nie ma jednak systemu przekazywania tej wiedzy w służbach mundurowych, dlatego każda służba podejmuje w tej materii własne działania. Staramy się w tym pomóc i dostarczyć korporacyjne narzędzia do zarządzania, nie zaburzając specyfiki munduru.

Dla kadry zarządzającej dedukujemy nasz flagowy produkt – Poligon – personalny trening umiejętności menedżerskich – indywidualnie i w sposób dopasowany do Ciebie uzupełnimy Twoje doświadczenie menedżerskie

Szkolenia i warsztaty projektujemy po rozmowach z kadrą kierowniczą – są one zawsze indywidualnie dobrane do potrzeb. Pracujemy na autentycznych przykładach i problemach danej służby.

Przykładowe szkolenia

Menedżer w mundurze – Pigułka wiedzy dla służb mundurowych z negocjacji, komunikacji, budowania zespołów, zarządzania konfliktem, dawania informacji zwrotnej.

Każdy z modułów może też być zorganizowany jako osobny warsztat -np. zarządzanie konfliktem

Wystąpienia medialne – jak kreatywnie przekazywać ważne treści

Szkolenie przeznaczone dla trenerów wewnętrznych, osób odpowiadających za przekazywanie wiedzy prewencyjnej dla osób dorosłych i dzieci.

Budowanie wystąpień w oparciu o model kompetencyjny. Moduł ZERO – jak dobrze zacząć. Zeus w mundurze – jak być kreatywnym i zachować powagę munduru. Co robić, gdy grupa traci zainteresowanie. Jak radzić sobie z trudnym uczestnikiem.

Wystąpienia publiczne – szkolenie dla rzeczników służb mundurowych

Komunikacja – klucz do kontaktów z mediami. Jeśli Cię lubią, dobrze o Tobie mówią. Wzorce jjęzykowe, jak przekonywać do swoich racji, techniki NLP przekazywania komunikatów, komunikacja pozawerbalna – co mówisz, gdy nic nie mówisz. Modelowanie najlepszych mówców. Storytelling- łagodne przekazywanie trudnych komunikatów.

Powrót