Nasza historia – czyli dlaczego jeden plus jeden to więcej niż dwa

Od wielu lat mieszkałyśmy w jednym mieście i pewnie nie raz nasze ścieżki się krzyżowały. Jednak, żeby się poznać musiałyśmy jechać na szkolenie do jednego z najlepszych trenerów w Polsce, by zacząć tworzyć wspólna historię.

Mamy różne zdolności i wiedzę, ale te same wartości i sposób pojmowania świata. Będąc praktykami w swoich dziedzinach, widzimy głęboki sens w połączeniu swoich doświadczeń i stworzenia projektu, który będzie esencją biznesu i edukacji.

Tak powstał TrenerKey, gdzie w kreatywny sposób łączymy biznes z edukacją

Katarzyna Wielocha i Małgorzata Mączyńska

Poznaj nas

Nazywam się Katarzyna Wielocha,

Mam niezwykłą umiejętność dostrzegania istoty spraw w szumie informacyjnym. Umiem znaleźć Informacje kluczowe dla zrozumienia sensu sprawy i przekazać je w prosty i jasny sposób.

Z wykształcenia jestem przedsiębiorcą, certyfikowanym coachem i trenerem. Jestem absolwentką wydziału ekonomicznego Politechniki Radomskiej, podyplomowych studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego, Prawa Przedsiębiorców na SGH, Prawa Restrukturyzacyjnego na Uczelni Łazarskiego. Mam zaszczyt być członkiem Rady Programowej wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego. Swoje umiejętności trenerskie kształciłam pod okiem Klaudii Pingot i Jacka Wolniewicza.

Zakładałam i współtworzyłam firmy w różnych branżach – bardzo twardych – jak produkcja mas bitumicznych po bardzo przyjemne-  jak Klub Fitness dla kobiet. Mam interdyscyplinarne wykształcenie menedżerskie i kiedy zmieniałam branżę dokształcałam się narzędziowo ucząc się nowego otoczenia. Dzięki takiej drodze zawodowej mam ogromne doświadczenie biznesowe i łatwość widzenia kluczowych czynników dla danej branży.

Swoim doświadczeniem i wiedzą służę też od wielu lat innym przedsiębiorcom, pełniąc funkcję Wice Prezesa Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej. Jestem też członkiem kapituły Konkursu Gospodarczego Starosty Radomskiego, ekspertem dedykowanym ocenie przedsiębiorstw. Za swoja działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości zostałam odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz przez Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Honorową Złotą Odznaką.

Mam na swoim koncie ogrom sukcesów i wiele doświadczeń. Wyciągnęłam z nich wnioski i zaczerpnęłam siłę. Swoją wiedzę i umiejętności biznesowe łącze z najlepszymi narzędziami trenerskimi. Zawsze uwielbiałam moją pracę menedżera, ale praca trenera jest spełnieniem moich marzeń. Jednak nie byłabym tym kim jestem bez mojej historii.

Nazywam się Małgorzata Mączyńska.

Moim talentem jest dostrzeganie w ludziach dobra i podkreślanie ich mocnych stron. Mam niezwykłą łatwość dostrzegania zależności i kontekstu.

Jestem lingwistką, pedagogiem, certyfikowanym coachem i trenerem. Z wykształcenia jestem magistrem filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Kreatywnie uczę języka angielskiego w swojej własnej szkole językowej, a także w szkole publicznej. Potrafię odpowiednio dopasować metody nauczania do uczniów wykorzystując przy tym inteligencje wielorakie. Edukacja pasjonuje mnie sama w sobie, więc postanowiłam pójść o krok dalej i wejść na ścieżkę rozwoju osobistego. Zaczęłam pogłębiać nowoczesną wiedzę o tym, jak mądrze i efektywnie uczyć innych. Ukończyłam kurs coachingu Grupy Trenerów Power, a potem kolejne kursy coachingowe i trenerskie, aż do poziomu Master.. Cechuje mnie duża empatia, co jest szczególnie pomocne w pracy z klientami indywidualnymi i zarządzaniu talentami w zespołach. W życiu kieruję się zasadą ” bądź wdzięczny za to co masz i podejmuj nowe wyzwania”. Moje poczucie humoru i dystans do siebie potrafią czynić cuda. Nie wyobrażam sobie życia bez tańca. Prywatnie jestem mamą cudownej Hani i żoną wspaniałego męża.

Powrót