Akademia TrenerKey

 

To produkt przeznaczony dla organizacji, którym zależy ma długofalowej współpracy i stopniowym, ale skutecznym wprowadzaniu świadomych zmian. Akademia Trenerkey trwa 6 miesięcy i ma następującą strukturę:

* dwu lub trzydniowe intensywne szkolenie wstępne dla poszczególnych zespołów

  • dany zespół ma odpowiedni, ustalony czas na wdrożenie w życie wypracowanych wspólnie zmian (4-6 tygodni)
  • kontynuacja szkolenia – na tym etapie dokładnie sprawdzamy w jakim stopniu cele zostały zrealizowane, przeprowadzamy dokładną analizę oraz wspieramy zespoły w procesie zmiany, a następnie wyznaczamy kolejne cele
  • w kolejnych modułach Akademii Trenerkey postępujemy według powyższej procedury dbając o wysoką motywację zespołów na każdym etapie
  • podsumowanie wyników, projektowanie dalszych działań istotnych dla danej organizacji

Wybierając Akademię Trenerkey masz pewność, że Twój zespół wejdzie na wyższy poziom współpracy, a Twoja organizacja będzie odnosić kolejne sukcesy co będzie wynikiem naszych wspólnych działań.

Powrót